Nội quy diễn đàn

<br />
<div style="text-align: center;">------------------------------------------- div>
<br /><strong>I. Nội quy thành viên  strong><br />
<br /><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Segoe UI', 'Open Sans', Tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tên truy cập span><span style="font-family: 'Segoe UI', 'Open Sans', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> chỉ sử dụng span><strong><span style="color: rgb(255, 51, 51);">số, ký tự a-Z, dấu chấm và gạch dưới span> strong>
span>.
<br />- Không được lấy tên, biệt danh... của các vị lãnh tụ cách mạng, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, những kẻ xấu như khủng bố, phát xít ... hoặc có ý nghĩa không lành mạnh làm <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Segoe UI', 'Open Sans', Tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tên truy cập span>
<br />- Không được để chữ kí, hình đại diện hoặc thông tin cá nhân có liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế và tôn giáo có thể gây bất lợi cho diễn đàn & có nội dung không lành mạnh. 
<br />- Nếu liên kết website không phải từ dịch vụ forumotion, tài khoản sẽ bị xóa. 
<br />- Nếu liên kết forumotion là diễn đàn không hoạt động hoặc không chứng minh được quyền quản trị, tài khoản sẽ bị xóa. 
<br />
<br />
<br /><strong>II. Những quy định chung  strong><br />
<br /><em>1.Lập chủ đề  em>
<br />- Chủ đề phải xúc tích, nêu bật được ý cần nói. 
<br />- Không lập các chủ đề có nội dung sai lệch với tiêu chí hoạt động chung của chuyên mục đó. 
<br />- Không lặp lại một chủ đề đã có hoặc lập một chủ đề có nội dung tương tự. 
<br />- Không lập các chủ đề mới một cách tràn lan, các chủ đề có nhiều ảnh, hạn chế tối đa mở nhiều chủ đề, làm mọi người khó theo dõi. 
<br />
<br /><em>2. Về nội dung bài viết :  em>
<br />- Không lạm dụng các chức năng bài viết, không để text size quá lớn. 
<br />- Những hành vi sau đây được gọi là câu bài: Gửi nhiều bài liền nhau bằng cách cố ý chia nhỏ nội dung một bài ra làm nhiều phần. 
<br />- Gửi bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng chủ đề bằng cách gửi những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của chủ đề. 
<br />- Tránh việc lạm dụng các emoticon. 
<br />- Bài viết nếu là tiếng Việt phải có dấu. 
<br />- Không gửi nhiều bài cùng một nội dung ở các chủ đề khác nhau. 
<br />- Không dùng chữ quá to, quá nhỏ hoặc lạm dụng font chữ, màu sắc. 
<br />- Không được gửi các bài có virus lên diễn đàn. 
<br />- Không viết
Ban quản trị Diễn đàn chém gió , Nơi giao lưu học hỏi về code sẽ cố gắng hết sức để chỉnh sửa hoặc xóa bài viết sai phạm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi không thể xem xét tất cả các bài viết. Mỗi bài viết được đăng trên diễn đàn Diễn đàn chém gió , Nơi giao lưu học hỏi về code thể hiện tầm nhìn và ý kiến của tác giả tương ứng, nó không thuộc về quan điểm chung của Diễn đàn chém gió , Nơi giao lưu học hỏi về code (ngoại trừ các bài viết của chúng tôi). Và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thành viên đăng tải.

Diễn đàn Diễn đàn chém gió , Nơi giao lưu học hỏi về code sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn. Những cookie này sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân, chúng chỉ được sử dụng nhằm tạo sự thoải mái cho bạn và bạn có thể dễ dàng xóa bỏ nó bất kỳ lúc nào. Địa chỉ e-mail chỉ được sử dụng để xác nhận các chi tiết đăng ký của bạn như mật khẩu của bạn (và cũng để gửi cho bạn mật khẩu của bạn trong trường hợp bạn quên nó).

Những bài viết vi phạm sẽ được chỉnh sửa hoặc loại bỏ mà không thông báo trước. Thành viên vi phạm nghiêm trọng sẽ lập tức bị chặn truy cập vĩnh viễn.

Internet là không phải một không gian vô danh, cũng không phải một không gian không có luật lệ! Chúng tôi giữ cho mình khả năng thông báo cho các cơ quan pháp luật khi bạn có hành vi phạm pháp. Một địa chỉ IP của người viết sẽ được ghi lại, vì thế bạn cần tôn trọng những điều kiện này.

------------------------------------------------------------

Khi đã chấp nhận các điều khoản trên và đồng ý tham gia diễn đàn, bạn đã :
- Thừa nhận mình có đầy đủ các điều kiện để tham gia diễn đàn;
- Cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành;
- Cho phép những ban quản trị Diễn đàn chém gió , Nơi giao lưu học hỏi về code có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa các bài viết của bạn bất kỳ lúc nào.------------------------------------------------------------